شکستن تختِ خانه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شکستن تختِ خانه به زبان English

Break One's Board

  1. To open one or more points (2) in your home board after having made your board.

بازگشت

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید