ضربه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ضربه به زبان English

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید