پروفایل Gangster (@juliane)

juliane

Gangster

@juliane

  • 1دنبال کنندگان
  • 1دنبال می‌کند
  • مرد
نمای کلیمسابقات انجام‌شدهدست‌آورد‌ها

اطلاعات

  • رتبه‌بندی 2168.087
  • بالاترین امتیاز 2218.621 -2.267 در ۷ روز گذشته
  • تجربه 8479 +12 در ۷ روز گذشته
  • برد / باخت 1092/975 +6 در ۷ روز گذشته

مسابقات سنجاق‌شده

هیچ مسابقه‌ای هنوز سنجاق نشده!

فعالیت