اعتبارسنجی تاس‌ها

جزئیات مسابقه

ایجاد شده در
بازیکن ۱
بازیکن ۲
تحلیل

عبارات

  • 4lireza: 
  • finisher: 

پرتاب‌ها

ردیف تاسدستورزنجیره
4lireza
finisher