اِیس - Backgammon Tournament

tour.undefined

اِیس

- تورنمنت با قوانین سنتی برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۵

تورنمنت پایان یافت
mario
daniels
roj
cursed
wildhyena
quim
jaguar
mahdi
+56
قهرمانان.
اطلاعاتبازیکنان (64)مسابقاتجوایز (10 )براکت‌ها

اطلاعات پایه

فرمتتک حذفی
سویهسنتی
مبلغ ورودیرایگان
ساعتمتوسط
طول۳
تضمین۱۰

توضیحات

- تورنمنت با قوانین سنتی برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۵