رعدآسا - Backgammon Tournament

tour.undefined

رعدآسا

- تورنمنت با قوانین سنتی برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۳

تورنمنت پایان یافت
peyman5050
saeid
daniels
bijan.kurd
cursed
aminvalizadeh
pezhman20
shiler
+44
قهرمانان.
اطلاعاتبازیکنان (52)مسابقاتجوایز (6 )براکت‌ها

اطلاعات پایه

فرمتتک حذفی
سویهسنتی
مبلغ ورودیرایگان
ساعتمتوسط
طول۱
تضمین۶

توضیحات

- تورنمنت با قوانین سنتی برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۳