پرایم - Backgammon Tournament

tour.undefined

پرایم

- تورنمنت با قوانین مدرن برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۷

تورنمنت پایان یافت
saeid
shiva
bijan.kurd
roj
cursed
chassis70
nima
ahmad9
+81
قهرمانان.
اطلاعاتبازیکنان (89)مسابقاتجوایز (30 )براکت‌ها

اطلاعات پایه

فرمتتک حذفی
سویهمدرن
مبلغ ورودیرایگان
ساعتسریع
طول۵
تضمین۳۰

توضیحات

- تورنمنت با قوانین مدرن برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۷