پرایم - Backgammon Tournament

tour.undefined

پرایم

- تورنمنت با قوانین مدرن برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۷

تورنمنت پایان یافت
damon
saeid
mario
daniels
bijan.kurd
roj
turzo
cursed
+75
قهرمانان.
اطلاعاتبازیکنان (83)مسابقاتجوایز (30 )براکت‌ها

اطلاعات پایه

فرمتتک حذفی
سویهمدرن
مبلغ ورودیرایگان
ساعتسریع
طول۵
تضمین۳۰

توضیحات

- تورنمنت با قوانین مدرن برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۷