کوییکی - Backgammon Tournament

tour.undefined

کوییکی

- تورنمنت با قوانین مدرن برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۳

تورنمنت پایان یافت
shiva
bijan.kurd
cursed
nima
xaliqov.o
torshax
kargadan
sepahan33
+62
قهرمانان.
اطلاعاتبازیکنان (70)مسابقاتجوایز (12 )براکت‌ها

اطلاعات پایه

فرمتتک حذفی
سویهمدرن
مبلغ ورودیرایگان
ساعتسریع
طول۱
تضمین۱۲

توضیحات

- تورنمنت با قوانین مدرن برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۳