کوییکی - Backgammon Tournament

tour.undefined

کوییکی

- تورنمنت با قوانین مدرن برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۳

تورنمنت پایان یافت
daniels
roj
cursed
moft_bar
karenc37
pezhman20
shiler
fatemeh
+25
قهرمانان.
اطلاعاتبازیکنان (33)مسابقاتجوایز (12 )براکت‌ها

اطلاعات پایه

فرمتتک حذفی
سویهمدرن
مبلغ ورودیرایگان
ساعتسریع
طول۱
تضمین۱۲

توضیحات

- تورنمنت با قوانین مدرن برگزار می‌شود - ورودی رایگان - طول بازی فینال ۳