تجزیه و تحلیل آنلاین و رایگان تخته نرد

تحلیل

نکست‌گمون تا کنون ۱٬۹۱۷٬۵۳۱ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.

Player: gilmar
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 39 ثانیه3:39
dorianbarton1
gilmar0
امتیاز نکستامتیاز نکست1840.6911921.275
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده2.10
خارق العاده1.95
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-5.3
بد-38
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
Player: fhad19
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 35 ثانیه3:35
queen1
fhad190
امتیاز نکستامتیاز نکست1925.5431856.122
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده2.45
متخصص6.40
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی5.4
معمولی4.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
2
مشکوک 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
Player: cacad2
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 48 ثانیه3:48
hennebury1
cacad20
امتیاز نکستامتیاز نکست1781.361914.31
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی4.00
سطح جهانی2.70
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی24.9
معمولی-29.9
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
0
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
Player: jaktimiko
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
4 دقیقه, 28 ثانیه4:28
mobin.sharifi1
jaktimiko0
امتیاز نکستامتیاز نکست1922.8451967.33
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی2.55
سطح جهانی4.05
نرخ شانسنرخ شانس
خوب38
معمولی7
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
2
مشکوک 2
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
Player: raumati
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
5 دقیقه, 9 ثانیه5:09
p_t_19770
raumati1
امتیاز نکستامتیاز نکست1913.2371657.504
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی3.40
حرفه‌ای9.15
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-15.9
خوب33.9
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
مشکوک 2
4
مشکوک 2بد 1خیلی بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
Player: z.iron
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
3 دقیقه, 34 ثانیه3:34
pegador61
z.iron0
امتیاز نکستامتیاز نکست1967.2691959.023
نرخ عملکردنرخ عملکرد
سطح جهانی2.55
سطح جهانی3.25
نرخ شانسنرخ شانس
خوب52.7
معمولی6.4
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
1
مشکوک 1
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب
Player: pakur
V/ مدرن
3بازی مسابقه‌ای
7 دقیقه, 51 ثانیه7:51
monuverma0
pakur3
امتیاز نکستامتیاز نکست1795.7751990.642
نرخ عملکردنرخ عملکرد
خارق العاده2.15
حرفه‌ای8.45
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی-16.4
خوب55.2
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
0
1
مشکوک 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
0
2
داو اشتباه bDP/aTG 1/1
Player: travel2
V/ مدرن
1بازی مسابقه‌ای
6 دقیقه, 39 ثانیه6:39
drewmaster1
travel20
امتیاز نکستامتیاز نکست1620.336779.189
نرخ عملکردنرخ عملکرد
متخصص5.35
حرفه‌ای11.35
نرخ شانسنرخ شانس
معمولی9.2
بد-33.7
خطاهای حرکتخطاهای حرکت
2
مشکوک 2
4
مشکوک 3بد 1
خطاهای مکعبخطاهای مکعب
بدون مکعب
بدون مکعب