واژه‌نامه‌ی تخته

واژه‌نامه

کاملترین واژه نامه اصطلاحات تخته نرد

واژه‌ی روز

سلسله

نموداری که نشان می‌دهد کدام بازیکنان در تورنمنت حذفی با یکدیگر بازی می‌کنند.

بیشتر بخوانید…
آیا می‌دانید؟

کفیل کاپیتان

در بازی شوئت، به خدمه‌ای گفته می‌شود که به جای کاپیتان اصلی بازی می‌کند، زمانی که کاپیتان اصلی پیشنهاد داو جایگاه ویژه را رد کند از جریان بازی خارج می‌شود و در این صورت یکی از خدمه‌ها کفیل کاپیتان می‌شود و در مقابل جایگاه ویژه برای گروه بازی می‌کند.

بیشتر بخوانید…