پذیرفتن داو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پذیرفتن داو

  1. پذیرفتن ادامه‌ی بازی با امتیاز یا شرط دو برابر پس از آنکه حریف داو (Double) داد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید