گزارش تغییرات نکست‌گمون

شما از تازه‌ترین انتشار استفاده می‌کنید!

نگارش2.0.11 تازه‌ترین بروزرسانی نکست‌گمون می‌باشد و شما در حال استفاده از آن می‌باشید.

گزارش انتشار‌ها

2.0.11

نگارش ۲.۰.۱۱

  • رفع مشکلات وب‌اپ
2.0.10

نگارش ۲.۰.۱۰

  • رفع برخی از مشکلات جزئی
  • بهبود کارایی
  • رفع مشکلات مربوط به ترجمه
  • رفع مشکل تقویم
2.0.9

نگارش ۲.۰.۹

  • رفع برخی از مشکلات جزئی