رتبه بندی برترین بازیکنان تخته نرد

رتبه‌بندی‌ها

رتبه‌بندیتجربهمسابقات انجام شده
فعلیبالاترین امتیازسالماههفتهروز
رتبه
بازیکن
رتبه‌بندی
تجربه
بالاترین امتیاز
برد / باخت
1
karl

karl

@karl
رتبه‌بندی2417.846
تجربه1615
بالاترین امتیاز2417.846
برد / باخت670 / 589
2
IR Flag
shahram_manouchehri

shahram_manouchehri

@shahram_manouchehri
رتبه‌بندی2416.875
تجربه2847
بالاترین امتیاز2416.875
برد / باخت1160 / 1037
3
NL Flag
oom_henk

oom_henk

@oom_henk
رتبه‌بندی2403.919
تجربه1436
بالاترین امتیاز2406.798
برد / باخت409 / 329
4
aurelius

aurelius

@aurelius
رتبه‌بندی2370.362
تجربه5785
بالاترین امتیاز2400.462
برد / باخت725 / 534
5
tobeornot

tobeornot

@tobeornot
رتبه‌بندی2345.095
تجربه909
بالاترین امتیاز2350.636
برد / باخت301 / 236
6
BE Flag
miss.daisy

miss.daisy

@miss.daisy
رتبه‌بندی2329.315
تجربه2239
بالاترین امتیاز2344.471
برد / باخت593 / 482
7
intowin

intowin

@intowin
رتبه‌بندی2292.404
تجربه1514
بالاترین امتیاز2311.686
برد / باخت686 / 700
8
AU Flag
hunter

hunter

@hunter
رتبه‌بندی2276.076
تجربه5557
بالاترین امتیاز2279.524
برد / باخت759 / 684
9
physikler

physikler

@physikler
رتبه‌بندی2271.115
تجربه8793
بالاترین امتیاز2276.209
برد / باخت1037 / 922
10
chrrywllss

chrrywllss

@chrrywllss
رتبه‌بندی2252.531
تجربه3019
بالاترین امتیاز2252.531
برد / باخت468 / 377
11
artificial_intelegence

artificial_intelegence

@artificial_intelegence
رتبه‌بندی2233.109
تجربه7236
بالاترین امتیاز2423.163
برد / باخت2931 / 2705
12
CA Flag
joust

joust

@joust
رتبه‌بندی2220.088
تجربه2045
بالاترین امتیاز2220.088
برد / باخت453 / 402
13
CA Flag
primetime

primetime

@primetime
رتبه‌بندی2214.164
تجربه1145
بالاترین امتیاز2214.164
برد / باخت269 / 208
14
JP Flag
marti

marti

@marti
رتبه‌بندی2209.084
تجربه10198
بالاترین امتیاز2233.873
برد / باخت1155 / 1009
15
CO Flag
finisher

finisher

@finisher
رتبه‌بندی2207.194
تجربه4669
بالاترین امتیاز2207.194
برد / باخت655 / 618
16
JP Flag
michy_o

michy_o

@michy_o
رتبه‌بندی2203.156
تجربه2838
بالاترین امتیاز2203.156
برد / باخت457 / 363
17
CA Flag
denver

denver

@denver
رتبه‌بندی2202.687
تجربه4353
بالاترین امتیاز2224.052
برد / باخت483 / 400
18
PT Flag
markz

markz

@markz
رتبه‌بندی2202.322
تجربه6437
بالاترین امتیاز2248.126
برد / باخت937 / 826
19
IR Flag
farzad

farzad

@farzad
رتبه‌بندی2200.799
تجربه8838
بالاترین امتیاز2223.182
برد / باخت1143 / 997
20
DE Flag
arendjochen

arendjochen

@arendjochen
رتبه‌بندی2197.987
تجربه11527
بالاترین امتیاز2250.239
برد / باخت1357 / 1276
21
SI Flag
zipper

zipper

@zipper
رتبه‌بندی2189.402
تجربه2655
بالاترین امتیاز2223.894
برد / باخت794 / 751
22
DE Flag
unsere_kinder

unsere_kinder

@unsere_kinder
رتبه‌بندی2188.05
تجربه8508
بالاترین امتیاز2188.05
برد / باخت926 / 892
23
coco1980

coco1980

@coco1980
رتبه‌بندی2187.454
تجربه4377
بالاترین امتیاز2212.407
برد / باخت636 / 587
24
CO Flag
pennella

pennella

@pennella
رتبه‌بندی2185.895
تجربه9803
بالاترین امتیاز2197.215
برد / باخت1156 / 1049
25
chamber

chamber

@chamber
رتبه‌بندی2181.914
تجربه6004
بالاترین امتیاز2192.609
برد / باخت852 / 758
26
RU Flag
xaliqov.o

xaliqov.o

@xaliqov.o
رتبه‌بندی2178.935
تجربه5529
بالاترین امتیاز2178.935
برد / باخت936 / 891
27
milano

milano

@milano
رتبه‌بندی2178.869
تجربه7864
بالاترین امتیاز2190.384
برد / باخت1019 / 907
28
FI Flag
gaganyaan

gaganyaan

@gaganyaan
رتبه‌بندی2178.069
تجربه8657
بالاترین امتیاز2207.004
برد / باخت1224 / 1211
29
TR Flag
too_strong_for_you

too_strong_for_you

@too_strong_for_you
رتبه‌بندی2177.312
تجربه905
بالاترین امتیاز2189.724
برد / باخت468 / 379
30
FR Flag
arnaud

arnaud

@arnaud
رتبه‌بندی2173.647
تجربه4177
بالاترین امتیاز2219.451
برد / باخت1032 / 995