رتبه بندی برترین بازیکنان تخته نرد

رتبه‌بندی‌ها

رتبه‌بندیتجربهمسابقات انجام شده
فعلیبالاترین امتیاز
رتبه
بازیکن
رتبه‌بندی
تجربه
بالاترین امتیاز
برد / باخت
1
TR Flag
Player: showman1903

showman1903

@showman1903
رتبه‌بندی2525.503
تجربه4175
بالاترین امتیاز2525.503
برد / باخت1251 / 560
2
Player: peyman5050

peyman5050

@peyman5050
رتبه‌بندی2475.95
تجربه8789
بالاترین امتیاز2477.736
برد / باخت1811 / 1318
3
Player: karl

karl

@karl
رتبه‌بندی2428.662
تجربه1657
بالاترین امتیاز2432.443
برد / باخت688 / 605
4
IR Flag
Player: shahram_manouchehri

shahram_manouchehri

@shahram_manouchehri
رتبه‌بندی2420.157
تجربه2866
بالاترین امتیاز2420.157
برد / باخت1162 / 1040
5
Player: aurelius

aurelius

@aurelius
رتبه‌بندی2371.712
تجربه5876
بالاترین امتیاز2400
برد / باخت746 / 548
6
US Flag
Player: unpaintedarizona

unpaintedarizona

@unpaintedarizona
رتبه‌بندی2304.236
تجربه1869
بالاترین امتیاز2304.236
برد / باخت709 / 334
7
FR Flag
Player: fckcty

fckcty

@fckcty
رتبه‌بندی2280
تجربه3565
بالاترین امتیاز2280
برد / باخت1240 / 725
8
Player: melissa

melissa

@melissa
رتبه‌بندی2260.555
تجربه1702
بالاترین امتیاز2260.555
برد / باخت854 / 714
9
Player: primetime

primetime

@primetime
رتبه‌بندی2237.136
تجربه1151
بالاترین امتیاز2237.136
برد / باخت275 / 213
10
Player: nepry

nepry

@nepry
رتبه‌بندی2173.888
تجربه1423
بالاترین امتیاز2175.093
برد / باخت283 / 226
11
US Flag
Player: hunter

hunter

@hunter
رتبه‌بندی2122.779
تجربه4387
بالاترین امتیاز2284.015
برد / باخت1184 / 1065
12
IR Flag
Player: tokhme_ghomar

tokhme_ghomar

@tokhme_ghomar
رتبه‌بندی2086.541
تجربه4148
بالاترین امتیاز2089.347
برد / باخت865 / 797
13
Player: owen

owen

@owen
رتبه‌بندی2083.352
تجربه2915
بالاترین امتیاز2083.352
برد / باخت638 / 551
14
Player: labenksy

labenksy

@labenksy
رتبه‌بندی2081.446
تجربه2914
بالاترین امتیاز2123.149
برد / باخت497 / 381
15
Player: bankroll

bankroll

@bankroll
رتبه‌بندی2078.137
تجربه2112
بالاترین امتیاز2078.137
برد / باخت492 / 420
16
Player: gol.tt

gol.tt

@gol.tt
رتبه‌بندی2076.185
تجربه4314
بالاترین امتیاز2087.932
برد / باخت965 / 851
17
Player: tanvik

tanvik

@tanvik
رتبه‌بندی2075.324
تجربه1564
بالاترین امتیاز2075.324
برد / باخت360 / 280
18
Player: soechun

soechun

@soechun
رتبه‌بندی2074.786
تجربه1469
بالاترین امتیاز2074.786
برد / باخت324 / 261
19
Player: zangouei

zangouei

@zangouei
رتبه‌بندی2072.544
تجربه1460
بالاترین امتیاز2074.986
برد / باخت357 / 273
20
US Flag
Player: niceguy

niceguy

@niceguy
رتبه‌بندی2070.955
تجربه3547
بالاترین امتیاز2080.951
برد / باخت763 / 684
21
Player: eth8

eth8

@eth8
رتبه‌بندی2070.064
تجربه967
بالاترین امتیاز2073.491
برد / باخت223 / 180
22
IR Flag
Player: alifallah

alifallah

@alifallah
رتبه‌بندی2067.805
تجربه3234
بالاترین امتیاز2075.56
برد / باخت672 / 576
23
Player: milad7

milad7

@milad7
رتبه‌بندی2065.537
تجربه2243
بالاترین امتیاز2082.773
برد / باخت511 / 414
24
Player: manu_

manu_

@manu_
رتبه‌بندی2065.504
تجربه2060
بالاترین امتیاز2094.174
برد / باخت444 / 398
25
TR Flag
Player: i_play_with_every_idiot

i_play_with_every_idiot

@i_play_with_every_idiot
رتبه‌بندی2063.853
تجربه1001
بالاترین امتیاز2064.291
برد / باخت510 / 363
26
US Flag
Player: alvarocja

alvarocja

@alvarocja
رتبه‌بندی2063.315
تجربه1127
بالاترین امتیاز2067.371
برد / باخت262 / 189
27
TR Flag
Player: omuroguzhan

omuroguzhan

@omuroguzhan
رتبه‌بندی2062.831
تجربه3113
بالاترین امتیاز2062.831
برد / باخت670 / 569
28
Player: strong.like.bull

strong.like.bull

@strong.like.bull
رتبه‌بندی2061.197
تجربه2317
بالاترین امتیاز2074.893
برد / باخت533 / 464
29
Player: parklovin

parklovin

@parklovin
رتبه‌بندی2059.562
تجربه2994
بالاترین امتیاز2064.541
برد / باخت670 / 580
30
NL Flag
Player: vanbeek

vanbeek

@vanbeek
رتبه‌بندی2059.41
تجربه2057
بالاترین امتیاز2071.061
برد / باخت464 / 373