رتبه بندی برترین بازیکنان تخته نرد

رتبه‌بندی‌ها

رتبه‌بندیتجربهمسابقات انجام شده
فعلیبالاترین امتیازسالماههفتهروز
رتبه
بازیکن
رتبه‌بندی
تجربه
بالاترین امتیاز
برد / باخت
1
karl

karl

@karl
رتبه‌بندی2420.775
تجربه1618
بالاترین امتیاز2420.775
برد / باخت673 / 589
2
shahram_manouchehri

shahram_manouchehri

@shahram_manouchehri
رتبه‌بندی2418.23
تجربه2847
بالاترین امتیاز2418.23
برد / باخت1160 / 1037
3
aurelius

aurelius

@aurelius
رتبه‌بندی2348.597
تجربه5866
بالاترین امتیاز2400.462
برد / باخت744 / 548
4
CA Flag
primetime

primetime

@primetime
رتبه‌بندی2234.164
تجربه1146
بالاترین امتیاز2234.164
برد / باخت274 / 213
5
hunter

hunter

@hunter
رتبه‌بندی2211.867
تجربه6007
بالاترین امتیاز2284.015
برد / باخت864 / 795
6
chespirito

chespirito

@chespirito
رتبه‌بندی2200.508
تجربه1850
بالاترین امتیاز2203.473
برد / باخت230 / 172
7
artificial_inteligence

artificial_inteligence

@artificial_inteligence
رتبه‌بندی2150.333
تجربه7558
بالاترین امتیاز2423.163
برد / باخت3073 / 2861
8
labenksy

labenksy

@labenksy
رتبه‌بندی2102.522
تجربه2777
بالاترین امتیاز2123.149
برد / باخت478 / 359
9
brady7

brady7

@brady7
رتبه‌بندی2018.781
تجربه1019
بالاترین امتیاز2023.745
برد / باخت493 / 476
10
peyman5050

peyman5050

@peyman5050
رتبه‌بندی2016.476
تجربه5025
بالاترین امتیاز2128.849
برد / باخت861 / 762
11
powerf

powerf

@powerf
رتبه‌بندی1980.698
تجربه449
بالاترین امتیاز1993.796
برد / باخت152 / 143
12
ginko297

ginko297

@ginko297
رتبه‌بندی1970.563
تجربه524
بالاترین امتیاز1982.275
برد / باخت60 / 44
13
clayton

clayton

@clayton
رتبه‌بندی1918.759
تجربه472
بالاترین امتیاز1927.477
برد / باخت116 / 84
14
GB Flag
niceguy

niceguy

@niceguy
رتبه‌بندی1907.431
تجربه1303
بالاترین امتیاز1918.233
برد / باخت293 / 226
15
US Flag
wywm

wywm

@wywm
رتبه‌بندی1901.939
تجربه681
بالاترین امتیاز1901.939
برد / باخت164 / 105
16
UM Flag
crown_2018

crown_2018

@crown_2018
رتبه‌بندی1894.766
تجربه884
بالاترین امتیاز1911.521
برد / باخت199 / 149
17
BE Flag
pristeri

pristeri

@pristeri
رتبه‌بندی1882.521
تجربه1245
بالاترین امتیاز1895.637
برد / باخت253 / 226
18
BE Flag
p_t_1977

p_t_1977

@p_t_1977
رتبه‌بندی1881.46
تجربه705
بالاترین امتیاز1898.281
برد / باخت149 / 112
19
konchate

konchate

@konchate
رتبه‌بندی1881.171
تجربه1218
بالاترین امتیاز1888.564
برد / باخت258 / 214
20
IT Flag
gian.gian

gian.gian

@gian.gian
رتبه‌بندی1880.809
تجربه433
بالاترین امتیاز1884.8
برد / باخت104 / 65
21
DE Flag
mmmonster

mmmonster

@mmmonster
رتبه‌بندی1880.486
تجربه1297
بالاترین امتیاز1910.699
برد / باخت282 / 247
22
cosmos

cosmos

@cosmos
رتبه‌بندی1879.881
تجربه914
بالاترین امتیاز1881.67
برد / باخت206 / 140
23
tsvetoslava

tsvetoslava

@tsvetoslava
رتبه‌بندی1879.236
تجربه344
بالاترین امتیاز1879.236
برد / باخت83 / 49
24
ES Flag
beyonce

beyonce

@beyonce
رتبه‌بندی1878.556
تجربه390
بالاترین امتیاز1879.207
برد / باخت103 / 67
25
CA Flag
mini.boss

mini.boss

@mini.boss
رتبه‌بندی1877.223
تجربه1815
بالاترین امتیاز1877.223
برد / باخت409 / 320
26
partial.dice

partial.dice

@partial.dice
رتبه‌بندی1876.946
تجربه694
بالاترین امتیاز1876.946
برد / باخت155 / 113
27
ena_ronayne

ena_ronayne

@ena_ronayne
رتبه‌بندی1872.654
تجربه624
بالاترین امتیاز1874.674
برد / باخت139 / 101
28
DZ Flag
limonth

limonth

@limonth
رتبه‌بندی1871.709
تجربه570
بالاترین امتیاز1880.439
برد / باخت139 / 109
29
IR Flag
iran

iran

@iran
رتبه‌بندی1870.603
تجربه313
بالاترین امتیاز1891.73
برد / باخت74 / 61
30
IN Flag
ranveer

ranveer

@ranveer
رتبه‌بندی1869.162
تجربه766
بالاترین امتیاز1881.678
برد / باخت157 / 131