رتبه بندی برترین بازیکنان تخته نرد

رتبه‌بندی‌ها

رتبه‌بندیتجربهمسابقات انجام شده
فعلیبالاترین امتیاز
رتبه
بازیکن
رتبه‌بندی
تجربه
بالاترین امتیاز
برد / باخت
1
Player: melissa

melissa

@melissa
رتبه‌بندی2684.508
تجربه3640
بالاترین امتیاز2703.383
برد / باخت2029 / 1441
2
Player: peyman5050

peyman5050

@peyman5050
رتبه‌بندی2640.608
تجربه11947
بالاترین امتیاز2690.948
برد / باخت2572 / 1745
3
FR Flag
Player: fckcty

fckcty

@fckcty
رتبه‌بندی2576.9
تجربه5065
بالاترین امتیاز2585.407
برد / باخت2013 / 1112
4
Player: karl

karl

@karl
رتبه‌بندی2428.662
تجربه1657
بالاترین امتیاز2432.443
برد / باخت688 / 605
5
IR Flag
Player: shahram_manouchehri

shahram_manouchehri

@shahram_manouchehri
رتبه‌بندی2425.19
تجربه2902
بالاترین امتیاز2425.19
برد / باخت1169 / 1041
6
Player: aurelius

aurelius

@aurelius
رتبه‌بندی2371.712
تجربه5876
بالاترین امتیاز2400
برد / باخت746 / 548
7
US Flag
Player: unpaintedarizona

unpaintedarizona

@unpaintedarizona
رتبه‌بندی2310.376
تجربه1890
بالاترین امتیاز2310.376
برد / باخت716 / 338
8
Player: primetime

primetime

@primetime
رتبه‌بندی2237.136
تجربه1151
بالاترین امتیاز2237.136
برد / باخت275 / 213
9
Player: dementor

dementor

@dementor
رتبه‌بندی2208.864
تجربه3486
بالاترین امتیاز2222.025
برد / باخت777 / 625
10
AW Flag
Player: starryder

starryder

@starryder
رتبه‌بندی2204.201
تجربه1133
بالاترین امتیاز2217.891
برد / باخت609 / 514
11
Player: bankroll

bankroll

@bankroll
رتبه‌بندی2202.615
تجربه3304
بالاترین امتیاز2203.135
برد / باخت739 / 617
12
NL Flag
Player: vanbeek

vanbeek

@vanbeek
رتبه‌بندی2197.152
تجربه3047
بالاترین امتیاز2197.152
برد / باخت702 / 543
13
BW Flag
Player: perseus

perseus

@perseus
رتبه‌بندی2190.862
تجربه2089
بالاترین امتیاز2190.862
برد / باخت463 / 372
14
TR Flag
Player: khalil0pasha

khalil0pasha

@khalil0pasha
رتبه‌بندی2184.962
تجربه2423
بالاترین امتیاز2187.208
برد / باخت555 / 440
15
US Flag
Player: hunter

hunter

@hunter
رتبه‌بندی2182.722
تجربه4637
بالاترین امتیاز2284.015
برد / باخت1255 / 1100
16
Player: blackmumba

blackmumba

@blackmumba
رتبه‌بندی2181.219
تجربه1847
بالاترین امتیاز2187.368
برد / باخت402 / 309
17
Player: nepry

nepry

@nepry
رتبه‌بندی2178.142
تجربه1429
بالاترین امتیاز2178.142
برد / باخت285 / 226
18
Player: mimuki

mimuki

@mimuki
رتبه‌بندی2177.4
تجربه3373
بالاترین امتیاز2195.09
برد / باخت728 / 675
19
Player: tanvik

tanvik

@tanvik
رتبه‌بندی2176.508
تجربه2546
بالاترین امتیاز2209.118
برد / باخت586 / 482
20
IN Flag
Player: chazariel

chazariel

@chazariel
رتبه‌بندی2175.74
تجربه1884
بالاترین امتیاز2175.74
برد / باخت466 / 334
21
DE Flag
Player: olafholman

olafholman

@olafholman
رتبه‌بندی2172.881
تجربه3564
بالاترین امتیاز2178.599
برد / باخت760 / 658
22
Player: madecki

madecki

@madecki
رتبه‌بندی2171.998
تجربه1769
بالاترین امتیاز2171.998
برد / باخت381 / 316
23
ES Flag
Player: shahr_i_sokhta

shahr_i_sokhta

@shahr_i_sokhta
رتبه‌بندی2171.325
تجربه3171
بالاترین امتیاز2173.668
برد / باخت1644 / 1497
24
Player: vallikunnam

vallikunnam

@vallikunnam
رتبه‌بندی2171.188
تجربه2584
بالاترین امتیاز2171.188
برد / باخت565 / 481
25
TR Flag
Player: i_play_with_every_idiot

i_play_with_every_idiot

@i_play_with_every_idiot
رتبه‌بندی2168.356
تجربه1314
بالاترین امتیاز2173.298
برد / باخت684 / 484
26
Player: elite77

elite77

@elite77
رتبه‌بندی2165.388
تجربه613
بالاترین امتیاز2165.388
برد / باخت245 / 176
27
Player: theflick

theflick

@theflick
رتبه‌بندی2164.881
تجربه2280
بالاترین امتیاز2164.881
برد / باخت504 / 420
28
Player: sobhanrfty

sobhanrfty

@sobhanrfty
رتبه‌بندی2160.067
تجربه2068
بالاترین امتیاز2160.067
برد / باخت454 / 398
29
PA Flag
Player: norton

norton

@norton
رتبه‌بندی2160.054
تجربه3330
بالاترین امتیاز2162.646
برد / باخت707 / 599
30
Player: mumin

mumin

@mumin
رتبه‌بندی2159.733
تجربه2584
بالاترین امتیاز2171.688
برد / باخت584 / 504