رتبه بندی برترین بازیکنان تخته نرد

رتبه‌بندی‌ها

رتبه‌بندیتجربهمسابقات انجام شده
فعلیبالاترین امتیازسالماههفتهروز
رتبه
بازیکن
رتبه‌بندی
تجربه
بالاترین امتیاز
برد / باخت
1
karl

karl

@karl
رتبه‌بندی2420.775
تجربه1618
بالاترین امتیاز2420.775
برد / باخت673 / 589
2
shahram_manouchehri

shahram_manouchehri

@shahram_manouchehri
رتبه‌بندی2418.23
تجربه2847
بالاترین امتیاز2418.23
برد / باخت1160 / 1037
3
aurelius

aurelius

@aurelius
رتبه‌بندی2266.85
تجربه6414
بالاترین امتیاز2400.462
برد / باخت852 / 652
4
CA Flag
primetime

primetime

@primetime
رتبه‌بندی2234.164
تجربه1146
بالاترین امتیاز2234.164
برد / باخت274 / 213
5
hunter

hunter

@hunter
رتبه‌بندی2160.785
تجربه6492
بالاترین امتیاز2284.015
برد / باخت967 / 887
6
labenksy

labenksy

@labenksy
رتبه‌بندی2088.484
تجربه3164
بالاترین امتیاز2123.149
برد / باخت577 / 441
7
MY Flag
cadmus

cadmus

@cadmus
رتبه‌بندی2053.803
تجربه2264
بالاترین امتیاز2082.464
برد / باخت528 / 428
8
saihaj

saihaj

@saihaj
رتبه‌بندی2050.208
تجربه518
بالاترین امتیاز2050.208
برد / باخت126 / 86
9
brady7

brady7

@brady7
رتبه‌بندی2026.144
تجربه1411
بالاترین امتیاز2050.905
برد / باخت671 / 678
10
peyman5050

peyman5050

@peyman5050
رتبه‌بندی2024.913
تجربه5504
بالاترین امتیاز2128.849
برد / باخت992 / 866
11
parsifal

parsifal

@parsifal
رتبه‌بندی2021.216
تجربه1210
بالاترین امتیاز2036.747
برد / باخت571 / 601
12
suzan.griggs

suzan.griggs

@suzan.griggs
رتبه‌بندی2011.431
تجربه1174
بالاترین امتیاز2011.431
برد / باخت264 / 194
13
TR Flag
emredobi

emredobi

@emredobi
رتبه‌بندی2004.007
تجربه1364
بالاترین امتیاز2012.301
برد / باخت284 / 226
14
IT Flag
mat_sellati

mat_sellati

@mat_sellati
رتبه‌بندی1994.831
تجربه857
بالاترین امتیاز2009.5
برد / باخت197 / 160
15
CA Flag
hema5waz

hema5waz

@hema5waz
رتبه‌بندی1992.952
تجربه1472
بالاترین امتیاز2001.175
برد / باخت301 / 251
16
david_cao

david_cao

@david_cao
رتبه‌بندی1992.812
تجربه1540
بالاترین امتیاز1992.812
برد / باخت337 / 287
17
CA Flag
joham.axel

joham.axel

@joham.axel
رتبه‌بندی1989.714
تجربه1469
بالاترین امتیاز2005.221
برد / باخت345 / 300
18
IR Flag
sashaa

sashaa

@sashaa
رتبه‌بندی1988.71
تجربه2173
بالاترین امتیاز2012.069
برد / باخت483 / 416
19
US Flag
mac.caldwell

mac.caldwell

@mac.caldwell
رتبه‌بندی1983.525
تجربه995
بالاترین امتیاز2017.97
برد / باخت233 / 198
20
stryker42

stryker42

@stryker42
رتبه‌بندی1982.11
تجربه2524
بالاترین امتیاز2000.352
برد / باخت515 / 491
21
redzz

redzz

@redzz
رتبه‌بندی1980.975
تجربه1482
بالاترین امتیاز1980.975
برد / باخت317 / 239
22
MX Flag
viviana

viviana

@viviana
رتبه‌بندی1979.392
تجربه546
بالاترین امتیاز1997.705
برد / باخت133 / 93
23
donatas

donatas

@donatas
رتبه‌بندی1974.71
تجربه1820
بالاترین امتیاز1977.756
برد / باخت417 / 367
24
royal

royal

@royal
رتبه‌بندی1970.875
تجربه957
بالاترین امتیاز1974.714
برد / باخت414 / 449
25
joey.90

joey.90

@joey.90
رتبه‌بندی1967.185
تجربه1503
بالاترین امتیاز1972.097
برد / باخت334 / 291
26
IT Flag
liam.b

liam.b

@liam.b
رتبه‌بندی1963.331
تجربه3028
بالاترین امتیاز2014.196
برد / باخت670 / 594
27
rendow_perv

rendow_perv

@rendow_perv
رتبه‌بندی1961.964
تجربه2426
بالاترین امتیاز1965.76
برد / باخت524 / 506
28
IT Flag
dimitris

dimitris

@dimitris
رتبه‌بندی1961.469
تجربه2368
بالاترین امتیاز1962.319
برد / باخت514 / 472
29
razeghii

razeghii

@razeghii
رتبه‌بندی1960.061
تجربه1584
بالاترین امتیاز1968.557
برد / باخت363 / 289
30
logan_canzano

logan_canzano

@logan_canzano
رتبه‌بندی1957.806
تجربه2295
بالاترین امتیاز1957.806
برد / باخت476 / 449