بیرون کشیدن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بیرون کشیدن

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید