مهره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مهره

  1. یکی از ۱۵ تکه دایره شکل، همه‌ی آنها به یک رنگ هستند و بازیکن مطابق با پرتاب‌های جفت تاس آنها را بر روی صفحه حرکت می‌دهد. همچنین با نام‌های مرد‌ها، قطعه‌ها، سنگ‌ها و یا ژتون‌ها شناخته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه