شکارچیان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شکارچیان

  1. مهره‌هایی که از عمد بر روی صفحه‌ی بازی پخش شده‌اند تا شانس زدن مهره‌ی تک حریف که در تلاش برای فرار است، افزایش یابد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه