مکعب دو‌برابری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مکعب دو‌برابری

  1. یک قطعه‌ی مشابه با مکعب، مقداری بزرگتر از تاس معمولی می‌باشد، بر روی آن اعداد ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲ و ۶۴ در هر وجه درج شده است. از آن برای تعیین میزان افزایش شرط در بازی استفاده می‌شود و بازیکن در روند بازی اجازه‌ی دوبرابر کردن شرط را خواهد داشت. در شروع بازی مکعب در میان دو بازیکن در حالی که عدد ۶۴ را نشان می‌دهد قرار می‌گیرد «مکعبی که در میان دو بازیکن باشد و عدد ۶۴ را نشان بدهد معادل عدد ۱ است». زمانی که شما پیشنهاد دو برابر شدن می‌دهید، شما مقدار مکعب را به یک واحد بالاتر می‌چرخانید و آن را در اختیار حریف خود قرار می‌دهید.

    اگر حریف پیشنهاد داو شما را قبول کند، او مکعب را گرفته و در سمتی که خودش نشسته قرار می‌دهد و مالک مکعب می‌شود. پس از اولین داو، فقط بازیکنی که مالک مکعب شده یا به عبارت دیگر آخرین بار درخواست مکعب را پذیرفته است می‌تواند درخواست داو بدهید.

    قوانینی که بر روی چگونگی استفاده از مکعب تاثیر گذار هستند:  داو خودکار، قانون جاکوبی و بیور.

زبان‌ها
ثبت ترجمه