دوبرابر شدن خودکار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دوبرابر شدن خودکار

  1. یک قانون دلخواه در بازی پولی تخته نرد: اگر هر دو بازیکن در [گشایش] بازی(#opening_roll) تاسی با اعداد مشابه پرتاب کنند، شرط مسابقه دوبرابر می‌شود. همچنین مکعب دوبرابر می‌شود و همچنان در وسط باقی می‌ماند. این اتفاق می‌تواند چندین بار هم تکرار شود اما معمولا بازیکنان توافق می‌کنند که حداکثر به یک‌بار محدود شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه