دوبرابر شدن خودکار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دوبرابر شدن خودکار

  1. یک قانون دلخواه در بازی پولی تخته نرد: اگر هر دو بازیکن در [گشایش] بازی(#opening_roll) تاسی با اعداد مشابه پرتاب کنند، شرط مسابقه دوبرابر می‌شود. همچنین مکعب دوبرابر می‌شود و همچنان در وسط باقی می‌ماند. این اتفاق می‌تواند چندین بار هم تکرار شود اما معمولا بازیکنان توافق می‌کنند که حداکثر به یک‌بار محدود شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید