بیورها - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بیورها

  1. یک قانون که در بازی پولی استفاده می‌شود (اما در سبک بازی مسابقه‌ هرگز استفاده نمی‌شود) و به این شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد که: بازیکنی که پیشنهاد داو حریف را قبول می‌کند می‌تواند بلافاصله داو (بیور) مجدد بدهد در حالی که اختیار مکعب همچنان برای او خواهد بود.

    حریف (بازیکنی که در ابتدا داو داده است) می‌تواند بیور را رد کند که در این صورت از بازی کناره گیری می کند و شرط فعلی (دوبرابر) را از دست می دهد. در غیر این صورت اگر بیور را بپذیرد، بازی را با شرط چهار برابر قبل از داو حریف ادامه می‌دهند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه