بیور - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بیور

  1. داو دادن مجدد و بلافاصله توسط کسی که مکعب را پذیرفته است. بازیکنی که بیور می‌دهد، مقدار مکعب را دوبرابر می‌کند در حالی که اختیار مکعب همچنان برای او خواهد بود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید