پیشخوان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پیشخوان

  1. برآمدگی که در مرکز صفحه‌ دو گوشه‌ی خانه و بیرون خانه را از هم جدا کرده است. زمانی که مهره‌ها کشته شوند بر روی این برآمدگی یا پیشخوان قرار می‌گیرند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید