مقدار همگرایی (در توزیع) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مقدار همگرایی (در توزیع)

  1. مقداری که در یک توزیع بدست می‌آید و این با انجام آزمایش‌های بیشتر و بیشتر دقیق‌تر خواهد بود.اگر بتوانید یک توزیع را به تعداد بی نهایت بار تکرار کنید نتیجه‌ی بهتری را بدست خواهید آورد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید