دستکاری تاس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دستکاری تاس

  1. استفاده از هر گونه روش ناعادلانه‌ای که منجر به تاثیرگذاری بر تاس شود.

    نکست‌گمون تنها پلتفرمی است که از مکانیزم تاس قابل اثبات استفاده می‌کند و در مورد تصادفی بودن اعداد ۱۰۰٪ شفاف عمل کرده است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه