وارد شدن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

وارد شدن

  1. حرکت دادن یک مهره از پیشخوان به یک خان باز در تختِ خانه حریف مطابق با عدد تاس. زمانی که یک بازیکن یک مهره بر روی پیشخوان داشته باشد، این تنها حرکت مجازش می‌باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه