آنتی جوکر - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

آنتی جوکر

  1. یک پرتاب تاس خیلی بد، مخالف واژه‌ی جوکر.

زبان‌ها
ثبت ترجمه