جوکر - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جوکر

  1. یک پرتاب تاس فوق‌العاده خوب، مخصوصاً پرتابی که نتیجه احتمالی بازی را معکوس کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه