بهترین حرکت‌ها برای ۱۵ تاس شروع در تخته نرد - وبلاگ تخته نرد

بهترین حرکت‌ها برای ۱۵ تاس شروع در تخته نرد

بهترین حرکت‌ها برای ۱۵ تاس شروع در تخته نرد

  • 2492
  • 0
  • 0

۲-۱

گذاشتن مایه با حرکت ۱۳/۱۱، ۶/۵ و‌ همچنین تقسیم مهره‌ها از ۲۴/۲۳، ۱۳/۱۱ دو گزینه‌ی رایج‌اند که تقریبا هر دوی آنها گزینه‌‌های خوبی می باشند. سایر گزینه‌ها برای انجام بازی چندان مناسب به‌نظر نمی‌آیند.

Loading board

۳-۱

حرکت ۸/۵، ۶/۵ به وضوح تنها انتخاب ما خواهد بود.

Loading board

۴-۱

تقسیم بازی از ۲۴/۲۳، ۱۳/۹ به وضوح گزینه‌ی بهتری از گذاشتن مایه با حرکت ۱۳/۹، ۶/۵ است، احتمالا به دلیل اینکه شانس ساختن خان شماره ۹ در نوبت بعد زیاد است، شما نیازی به گذاشتن مایه در خان شماره ۵ نخواهید داشت.

Loading board

۵-۱

تقسیم بازی از ۲۴/۲۳، ۱۳/۸ بهتر از گذاشتن مایه با حرکت ۱۳/۸، ۶/۵ می‌باشد، سومین گزینه جایگزین که محبوبیت چندانی هم ندارد، حرکت ۲۴/۱۸ می‌باشد و گزینه‌ی بدی نسبت به دو مورد قبلی می‌باشد.

Loading board

۶-۱

بطور مشخص گزینه‌ی ۱۳/۷، ۸/۷ صحیح‌ترین انتخاب است. تجربه‌ی Magriel برای حرکت ۱۳/۷، ۶/۵ افتضاح از آب درآمد.

Loading board

۳-۲

تقسیم بازی از ۲۴/۲۱، ۱۳/۱۱ مقداری بهتر از گذاشتن مایه برای ساختن با حرکت ۱۳/۱۱، ۱۳/۱۰ می‌باشد.

Loading board

۴-۲

قطعا حرکت ۸/۴، ۶/۴.

Loading board

۵-۲

برای سال‌ها حرکت ۱۳/۱۱، ۱۳/۸ گزینه‌ی رایج بود. سپس برای جلوگیری از خطر تاس جفت ۵ در نوبت بعدی تقسیم مهره‌ها با حرکت ۲۴/۲۲، ۱۳/۸ اندکی بهتر از آب درآمد. گذاشتن مایه با حرکت ۱۳/۸، ۶/۴ (که قبلا انتخاب من بود) در بررسی‌ها جان سالم به در نبرد، بله واقعا حرکت ضعیفی بود.

Loading board

۶-۲

تقسیم بازی با انجام حرکت ۲۴/۱۸، ۱۳/۱۱ به وضوح گزینه‌ی بهتر است. انتخاب دوم فرار کردن با حرکت ۲۴/۱۶ است، اما این فرار شما را به اندازه‌ی کافی از دسترس حریف دور نمی‌کند. حرکت ۱۳/۵ (که یک انتخاب متداول در سال‌های دور بود) قطعا در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.

Loading board

۴-۳

گذاشتن مایه با حرکت ۱۳/۱۱، ۱۳/۹ و حرکت رایج تقسیم بازی از ۲۴/۲۰، ۱۳/۱۰ تقریبا برابر هستند. گزینه‌ی بعدی که با اختلاف اندکی در جایگاه سوم قرار می‌گیرد، حرکت ۲۴/۲۱، ۱۳/۹ است.

Loading board

۵-۳

حرکت ساده‌ی ۸/۳، ۶/۳ به وضوح بهترین انتخاب است. حرکت ۱۳/۱۰، ۱۳/۸ که در گذشته رایج بود، انتخاب بسیار ضعیف‌تری است.

Loading board

۶-۳

تقسیم بازی از ۲۴/۱۸، ۱۳/۱۰ بهترین انتخاب شما خواهد بود، البته که فرار کردن از ۲۴/۱۵ هم چندان گزینه‌ی بدی نیست.

Loading board

۵-۴

تقسیم بازی با حرکت ۲۴/۲۰، ۱۳/۸ و گذاشتن مایه با حرکت ۱۳/۹، ۱۳/۸ دو انتخاب قابل قبول هستند (مایه‌ی خان شماره ۹ واقعا قدرتمند است)، اما تقسیم مهره‌ها با اختلاف اندکی بهترین گزینه است. حرکت ۲۴/۱۵ گزینه‌ی بسیار ضعیفی است.

Loading board

۶-۴

فرار کردن با حرکت ۲۴/۱۴ و یا تقسیم بازی از ۲۴/۱۸، ۱۳/۹ تقریبا گزینه‌های قابل قبولی هستند. با این‌حال با انجام حرکت ۸/۲، ۶/۲ سر خود را به عنوان یک رقیب جدی بالا می‌گیرید. اگر چه گزینه‌ی ۲۴/۱۸، ۱۳/۹ بهترین انتخاب معرفی می‌شوداما حرکت ۸/۲، ۶/۲ واقعا یک گزینه‌ی عالی است.

Loading board

۶-۵

حرکت ساده ۲۴/۱۳ به وضوح برتر از هر حرکت دیگری است.

Loading board