دابلتس - وبلاگ تخته نرد

دابلتس

دابلتس

  • 287
  • 0
  • 0

روند این سویه‌ی که در گذشته محبوبت داشته، بیشتر بر اساس معیار شانس است و در آغاز قرن بیستم در ایسلند بازی می‌شد.

چینش مهره‌ها

مانند تصویر زیر هر بازیکن در آغاز بازی دوازده مهره دارد، مهره‌ها بصورت دوتایی بر روی خان-۱ تا خان-۶ قرار می‌گیرد ولی باید مهره‌ی دوم را بر خلاف معمول بر روی مهره‌ی اول قرار دهید که اصطلاحا به آن وضعیت انباشته شده می‌گویند.

چیدمان بازی دابلتس

شروع بازی

هر بازیکن یک تاس پرتاب می‌کند و بازیکنی که تاس بزرگ‌تر پرتاب کند شروع کننده‌ی بازی است، پس از آن بازیکن برای حرکت دادن مهره‌های خود باید دوباره تاس بریزد.

باز کردن مهره‌های روی هم انباشته شده

در این بازی اولین وظیفه‌ی شما این است که مهره‌های خود را آزاد کنید. برای انجام این کار تاس می‌ریزید و اعدادی که روی تاس‌ها نشان داده می‌شوند تعیین می‌کنند که مهره‌های کدام خان باید آزاد شوند. به عنوان مثال، اگر تاس ۳-۶ بریزید باید مهره‌های روی خان-۶ و خان-۳ را آزاد کنید.

باز کردن مهره‌های انباشته در دابلتس

اگر تاس جفت پرتاب کردید، فقط می‌توانید یکی از مهره‌های انباشته شده را آزاد کنید، اما تاس جفت جایزه دارد و می‌توانید دوباره تاس پرتاب کنید و اگر دوباره تاس جفت ریختید، باز هم بازی می‌کنید و تا زمانی که تاس جفت بیاورید این ماجرا ادامه خواهد داشت.

بازی با چرخش نوبت بازیکنان ادامه می‌یابد. اگر تاسی پرتاب کنید ‌که مهره‌هایش قبلا آزاد شده باشد، نوبت بازی شما از دست خواهد رفت و نوبت پرتاب تاس حریف می‌شود.

روی هم انباشته کردن مجدد مهره‌ها

وقتی همه‌ی مهره‌های انباشته‌ی شما آزاد شدند، باید دوباره آنها را جمع کنید. برای این‌ کار باید تاس بریزید و مهره‌های خان‌هایی که توسط اعداد روی تاس تعیین شد را دوباره جمع کنید.

خارج کردن مهره‌ها

زمانی که همه مهره‌ها را مجدد به حالت اولیه بازگرداندید یا بر روی هم انباشته شدن باید شروع به خارج کردن آن‌ها کنید. برای این کار باید تاس بریزید و مهره‌های خان‌هایی که تاس تعیین می‌کند را از بازی بیرون بکشید.

اولین بازیکنی که همه‌ی مهره‌های خود را خارج کند، برنده‌ی بازی است.