پروفایل @benjammin

Player: benjammin

@benjammin

  • 0دنبال کنندگان
  • 0دنبال می‌کند
  • نامشخص
نمای کلیمسابقات انجام‌شدهدست‌آورد‌ها

اطلاعات

  • رتبه‌بندی 1962.187
  • بالاترین امتیاز 1971.267 -1.528 در ۷ روز گذشته
  • تجربه 1187 +7 در ۷ روز گذشته
  • برد / باخت 273/196 +7 در ۷ روز گذشته

مسابقات سنجاق‌شده

هیچ مسابقه‌ای هنوز سنجاق نشده!

فعالیت