پروفایل Oswald (@niceguy)

Player: niceguy

Oswald

@niceguy

  • 0دنبال کنندگان
  • 0دنبال می‌کند
  • United States of America
  • مرد
نمای کلیمسابقات انجام‌شدهدست‌آورد‌ها

اطلاعات

  • رتبه‌بندی 2150.176
  • بالاترین امتیاز 2150.176 6.908 در ۷ روز گذشته
  • تجربه 4163 +15 در ۷ روز گذشته
  • برد / باخت 892/805 +7 در ۷ روز گذشته

مسابقات سنجاق‌شده

هیچ مسابقه‌ای هنوز سنجاق نشده!

فعالیت