پروفایل Excellency (@zero)

zero

Excellency

@zero

  • 0دنبال کنندگان
  • 0دنبال می‌کند
  • مرد
نمای کلیمسابقات انجام‌شدهدست‌آورد‌ها

اطلاعات

  • رتبه‌بندی 2156.233
  • بالاترین امتیاز 2239.67 -14.176 در ۷ روز گذشته
  • تجربه 9867 +32 در ۷ روز گذشته
  • برد / باخت 1051/864 +12 در ۷ روز گذشته

مسابقات سنجاق‌شده

هیچ مسابقه‌ای هنوز سنجاق نشده!

فعالیت