پروفایل @zipper

Player: zipper

@zipper

  • 0دنبال کنندگان
  • 0دنبال می‌کند
  • نامشخص
نمای کلیمسابقات انجام‌شدهدست‌آورد‌ها

اطلاعات

  • رتبه‌بندی 1980.26
  • بالاترین امتیاز 1999.573 -5.824 در ۷ روز گذشته
  • تجربه 2205 +29 در ۷ روز گذشته
  • برد / باخت 945/992 +29 در ۷ روز گذشته

مسابقات سنجاق‌شده

هیچ مسابقه‌ای هنوز سنجاق نشده!

فعالیت