تورنمنت سیت ان گو Standard

اطلاعات

Standard

Alpha-V

تورنمنت پایان یافت.
Player: showman1903
Player: mahdi.h
Player: mesam66_m
Player: amir313
قهرمانان.
اطلاعاتبازیکنان (4/4)مسابقاتبراکت‌ها

اطلاعات پایه

فرمتتک حذفی
سویهمدرن
مبلغ ورودیرایگان
ساعتمتوسط
طول۳

توضیحات

Alpha-V