تفسیر - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تفسیر

  1. آنالیز و ثبت دیدگاه‌ها در مورد یک بازی تخته نرد که پس از پایان آن نوشته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه