سرمایه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سرمایه

  1. مقدار پولی که برای شرط بندی در دسترس دارید، یا حداکثر مقداری که می خواهید در یک مسابقه از دست بدهید.

    مشابه:

    • [مدیریت پول] (#money_management).

زبان‌ها
ثبت ترجمه