بازی-آبی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی-آبی

  1. نوعی تبانی در بازی شوئت. دو یا چند بازیکن بی سر و صدا برای اشتراک برد‌های خود بین یک‌دیگر توافق می‌کنند، بنابراین اگر هر یک از آنها در سلول باشند و دیگری کاپیتان باشد، کاپیتان از عمد حرکات بد یا تصمیمات اشتباه برای مکعب اتخاذ می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه