اشتباه بزرگ - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اشتباه بزرگ

  1. یک خطای قابل توجه در حرکت دادن مهره یا تصمیم‌گیری مکعب، در بیشتر اوقات ناشی از بی‌فکری یا بی‌توجهی می‌باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه