سلول - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سلول

  1. [مخفف «مردِ در سلول»، فردی که در موقعیت دشوار یا سختی قرار دارد.]  بازیکنی در به تنهایی در بازی شوئت مقابل سایرین بازی می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه