واگن باری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

واگن باری

  1. اصطلاحی رایج در آمریکا که به نوعی از واگن باری گفته می‌شود و در بازی تخته نرد به پرتاب تا جفت شش اشاره دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه