جعبه‌ها - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جعبه‌ها

  1. پرتاب تاس جفت شش.

زبان‌ها
ثبت ترجمه