تعقیب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تعقیب

  1. بازی خطرناک، مخصوصا زمانی که برای جبران ضرر‌ها داوی را پیشنهاد می‌دهید یا قبول می‌کنید

زبان‌ها
ثبت ترجمه