ترکیب‌های تاس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ترکیب‌های تاس

  1. تعداد پرتاب‌های امکان‌پذیر۳۶ مورد است و هر حالت می‌تواند هدفی را محقق کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه