بازی متقابل - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی متقابل

  1. امکان تلافی، تغییر حالت دفاعی به حالت تهاجمی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه