انجمن تخته نرد دانمارک (DBgF) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

انجمن تخته نرد دانمارک (DBgF)

  1. Danish Backgammon Federation - انجمن تخته نرد دانمارک. وب‌سایت: www.dbgf.dk.

زبان‌ها
ثبت ترجمه