ترفند - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ترفند

  1. استفاده از ابزارها یا رفتارهای نامتعارف و غیراخلاقی برای به دست آوردن مزیت‌های بیشتر در یک بازی. این شامل منحرف کردن عمدی، گیج کردن یا به طور کلی فریب دادن حریف است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه