مزاحم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مزاحم

  1. بازیکنی که به وسیله جذابیت یا هر روش دیگری بازیکنی را متقاعد می کند که در بازی شرکت کند که بازیکن مقابل در آن نقطه ضعف دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه