هایپرگامون - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

هایپرگامون

  1. یک سویه از بازی تخته‌نرد که در آن هر بازیکن فقط با سه مهره بازی می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه