پشت دست نشین - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پشت دست نشین

  1. تماشاگر یک بازی! آداب و رسوم صحیح حکم می کند که پشت دست نشین‌ها در مورد بازی صحبت نکنند و تلاشی برای مطرح کردن ایده‌های خودشان انجام ندهند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه